JÄSENILMOITUSLOMAKE LÖNNMARKIN SUKUSEURA R.Y.

Tällä lomakkeella postin kautta tai sähköpostin liitteenä:
Henkilö- ja osoitetietojen lisäykset ja muutokset:
Ulla Kotiranta, Kaskelanrinne 3 A, 01200 Vantaa, p. 09 8761285, 040 7556464
e-mail ulla.kotiranta@kolumbus.fi

Sukunimi

o.s.

Etunimet

Ammatti/koulutus/työpaikka
Syntymäaika ja -paikka

Lähiosoite
Postinumero ja -toimipaikka


Suvun jäsenen puoliso/avopuoliso:

Vihkimisaika ja -paikka
Sukunimi
o.s.
Etunimet
Ammatti/koulutus/työpaikka
Syntymäaika ja -paikka
Suvun jäsenen ja hänen puolisonsa mahdolliset aikaisemmat aviopuolisot (nimi, synt.aika sekä avioliittovuodet. Jos aikaisemmasta avioliitosta on lapsia, täytetään puolisosta janäistä lapsista oma perhetietokortti.

 

Suvun jäsenen vanhemmat:
Vihkimisaika ja -paikka
Isä: suku- ja etunimet
Ammatti/koulutus/työpaikka
Syntymäaika ja -paikka
Kuolinaika ja -paikka
Äiti: suku- (o.s.) ja etunimet
Ammatti/koulutus/työpaikka
Syntymäaika ja -paikka
Kuolinaika ja -paikka

Suvun jäsenen puolison vanhemmat:
Vihkimisaika ja -paikka
Isä: suku- ja etunimet
Ammatti/koulutus/työpaikka
Syntymäaika ja -paikka
Kuolinaika ja -paikka
Äiti: suku- (o.s.) ja etunimet
Ammatti/koulutus/työpaikka
Syntymäaika ja -paikka
Kuolinaika ja -paikka

Lisätietoja suvun jäsenestä: (esim. aikaisemmat työ- ja asuinpaikat, harrastukset ym.)
Lisätietoja suvun jäsenen isovanhemmista, sedistä ja tädeistä: (tarpeen erikoisesti niissä tapauksissa, joissa on epäselvää, mihin sukuhaaraan kuuluu. Epävarmatkin muistitiedot saattavat auttaa löytämään jo tiedossa olevat esivanhemmat) 

 


Aika ja paikka